Even voorstellen: Simone Kok

Simone Kok

U kunt bij Simone Kok terecht voor fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, medische fitness & medical taping.

Specialisaties

Fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Medische fitness
Medical taping

Mijn naam is Simone Kok. Ruim 25 jaar werk ik met veel plezier als algemeen fysiotherapeute bij praktijk voor fysiotherapie Maas in Heerjansdam. Na een 3 jarige Masteropleiding aan de Hogeschool te Utrecht ben ik sinds 2013 ook werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeute. Deze heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die zich vooral lichamelijk uiten, maar waarbij ook psychische en sociale factoren een duidelijke rol spelen. Psychosomatisch fysiotherapeuten kijken naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Dat er een verband bestaat tussen de lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Medisch onderzoek levert niets op en een medische diagnose is vaak niet te stellen, waardoor lichamelijke klachten onverklaard blijven. Lichamelijke klachten als chronische pijn, (over)vermoeidheid, prikkelbaarheid en algeheel gespannen zijn kunnen in relatie staan met bepaalde levensomstandigheden: overmatige stress, hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of (chronische) ziekte. Indien deze omstandigheden langer aanhouden, kunnen psychosomatische klachten ontstaan; o.a. overspannen, burn-out, SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten), paniek-, angst- en depressiestoornissen, chronische (of te lang aanhoudende) pijn.

Deze psychosomatische klachten uiten zich in lichamelijke klachten zoals:
– hoofdpijn-, nek-, rug-, bekkenklachten
– onverklaarde buik-, maag-, darmklachten
– ernstige vermoeidheid
– zich niet kunnen ontspannen
– druk op borst, hartkloppingen
– onverklaarde spier- en gewrichtspijn
– benauwdheid, moeite met ademhalen

Psychische klachten zoals:
– lusteloos, somber zijn
– slecht of juist veel slapen
– piekeren, onrustig opgejaagd gevoel in lichaam
– moeite met concentreren
– angstig en onzeker zijn
– niet meer kunnen genieten en ontspannen
– overmatig eten en drinken, roken en /of overmatig medicijngebruik
– algeheel gevoel van onbehagen

De psychosomatisch fysiotherapeut analyseert uw klachten aan de hand van een uitgebreid intakegesprek, waarbij het invullen van vragenlijsten een onderdeel kan zijn. Na lichamelijk onderzoek worden met u behandeldoelen bepaald en een therapieplan opgesteld om aan uw specifieke hulpvraag te voldoen. De psychosomatische behandeling kan bestaan uit:
– Specifieke bewustwordingsmethodieken (Mindfulness)
– Ontspanningsoefeningen
– Ademhalingsoefeningen
– Communicatiemethoden( gesprekstechnieken)
– (Chronische) pijneducatie
– Houdings- en bewegingsadvies
– Stressmanagement
– Cognitieve gedragsinterventie