Tarieven Fysiotherapie Maas

Fysiotherapie wordt voor een gedeelte vergoed uit de basisverzekering

1. Kinderen onder de 18 jaar krijgen uit de basisverzekering 9 behandelingen vergoed. Indien nodig wordt dit uitgebreid naar 18 behandelingen. Daarna worden de behandelingen betaald uit de aanvullende verzekering van de ouders.

2. Indien uw aandoening voorkomt op de Lijst met aandoeningen voor langdurige en intermitterende fysiotherapie worden de behandelingen betaald uit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn de eerste 20 behandelingen. Die worden betaald uit de aanvullende verzekering indien u die afgesloten heeft. Voor het gedeelte dat uit de basisverzekering betaald wordt geldt het eigen risico.

3. Alle andere behandelingen worden, indien u aanvullend verzekerd bent, betaald uit de aanvullende verzekering.

4. Revalidatie na COVID-19 wordt betaald uit de basisverzekering.

Voor nadere informatie consulteer uw zorgverzekeraar. Mocht uw verzekering niet toereikend zijn dan hanteren wij de volgende tarieven:

Kosten
Screening, intake en onderzoek€42,00
Intake en onderzoek na verwijzing€45,00
Zitting Fysiotherapie€35,00
Zitting Oedeemtherapie€47,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€45,00
Niet nagekomen afspraak€25,00
Toeslag behandeling aan huis€12,50

Nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met onze praktijk.